Communicatie en inzicht zijn de succesfactoren van een beheerst vervoerproces

Met SmartWheels hebben wij kennis en tools om een vervoerproces te beheersen onder één noemer gebracht. Wij zorgen voor geautomatiseerde en efficiënte communicatie- en registratiestromen, maar brengen wij ook onze ervaring in om de organisatie processen te optimaliseren. Met slechts een paar klikken verwijderd van alle voor u belangrijke informatie!

Zij gingen u al voor

 • De Hartekamp groep
 • Estinea
 • Heliomare
 • Regiotaxi
 • LLVMB
 • Drechtsteden
 • Osira
 • Forseti
 • Efco

Inkoop en beheer gebundeld in een doorlopend proces

Als gevolg van wettelijke veranderingen zowel in de WMO als in de WLZ verandert de omgeving van opdrachtgevers zeer snel. Meer dan ooit hebben strategische keuzen omtrent doelgroepen, reisafstanden en service een direct gevolg voor het financieel beheer en de continuïteit van vervoersystemen. Deze toegenomen onzekerheid vereist een adequate visie op de ontwikkelingen in de vervoersmarkt zowel vanuit het perspectief van de opdrachtgever als van de opdrachtnemer. Met de uitkomsten van de inkoopanalyse wordt de basis gelegd voor de inkoopstrategie vertaalt in een programma van eisen en aanbestedingsproces. Het beschikken over- en analyseren van gegevens tijdens het inkoopproces leidt tot realistische, controleerbare aanbiedingen en contracten. Op basis van de vastgelegde en inzichtelijke gegevens kunt u uw aanbieders beoordelen, de facturen controleren en uw budget bewaken. De ervaringen uit het beheer gebruikt u weer tijdens een nieuw inkoopproces. SmartWheels ondersteunt de vervoercyclus in alle facetten. Volledig efficiënt en geautomatiseerd.

Het gemak van informatie en communicatie

SmartWheels werkt voor u en alle betrokkenen in het proces en dat is exact zoals het volgens ons hoort te zijn! U als instelling / gemeente, ouders, cliënten, vervoerders werken met dezelfde gegevens in hetzelfde systeem. De communicatie vindt volledig geautomatiseerd plaats! Iedere betrokkene heeft vanuit zijn eigen rol in het proces toegang tot het systeem en kan dus vanuit de eigen invalshoek de juiste gegevens ontvangen, inzien en wijzigen!

 • Alle betrokkenen in één systeem;
 • Volledig inzicht in alle relevante gegevens;
 • Betere waarborgen voor controleerbaarheid van de maandelijkse facturen en financieringsstromen.

Presentatie SmartWheels


Deze functies heeft SmartWheels te bieden.


Inkoopanalyse vervoerstromen

Aan de hand van de leerlingen – en of clientenlijsten brengen wij de vervoerpatronen in beeld. Met behulp van gevanceerde optimalisatie software berekenen wij de benodigde..

Lees meer

Programma van eisen

Afgestemd op het beleid ondersteunen wij de instellingen en gemeenten voor wat betreft de vervoerlogistieke aspecten vertaalt in het PvE en de uitwerking van de processen die hiermee samenhangen..

Lees meer

Vervoerboekje

Communicatie met de klant kan niet los worden gezien van een adequaat beheerst vervoerproces. Wij beschikken over de kennis en de hulpmiddelen om de communicatie met de klant te..

Lees meer

Leveranciersoverleg

Leveranciersbeoordelingssystemen mogen niet ontbreken bij het tactisch en operationeel beheer van de vervoercontracten. SmartWheels biedt de expertise de communicatie en overleg..

Lees meer

Helpdesk

SmartWheels ondersteunt operationele afdelingen in het beheer van de clientmutaties en incidenten. De ondersteuning kan zich beperken tot het leveren van de tools en opleidingen..

Lees meer

Routeplanning en optimalisatie

Het beschikken over goede geautomatiseerde hulpmiddelen ten behoeve van registratie en communicatie naar de vervoerder, de ouders, een callcenter, de passenleverancier et cetera..

Lees meer

Ouderlogin

In toenemende mate wordt het gebruik van het internet normaler en normaler. Onze eigen geautomatiseerde oplossingen ondersteunen dat ouders / verzorgenden toegang hebben tot eenvoudige..

Lees meer

Audits

Het actief monitoren van het vervoer voor wat betreft de contractueel overeengekomen kwaliteitseisen is een belangrijk onderdeel van een goed functionerend beheersingssysteem..

Lees meer

Factuurcontrole en rapportages

De systemen van SmartWheels © zijn ontworpen om het controleproces zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren op een zo effecient mogelijke manier. Volledig afgestemd op de behoeften van de..

Lees meer

Wilt u meer informatie? Wij informeren u graag!

Sluiten

Inkoopanalyse vervoerstromen


Aan de hand van de leerlingen – en of clientenlijsten brengen wij de vervoerpatronen in beeld. Met behulp van gevanceerde optimalisatie software berekenen wij de benodigde vervoerscapaciteit (dit zijn de routes) rekening houdend met de belangrijkste kwaliteitseisen voor clientenvervoer.

Tevens dient de berekening als basis voor de verwachte kosten in diverse scenario’s. Hierbij brengen wij de kostprijzen in beeld en het verwachte inkoopreresultaat. Ook ondersteunen wij instellingenen instellingen in de verdere optimalisatie van processen en locatiekeuzen. In dit kader beschikken wij berekend op basis van de vervoerspatronen de reistijd – en km matrix gerekend vanaf leerling – of clientadres naar en van de onderwijsinstelling of zorglocatie. Tevens adviseren wij in de mogelijkheden van alternatieve vormen van clientenvervoer.

Sluiten

Programma van eisen


Afgestemd op het beleid ondersteunen wij de instellingen en gemeenten voor wat betreft de vervoerlogistieke aspecten vertaalt in het PvE en de uitwerking van de processen die hiermee samenhangen. Hierbij moet gedacht worden aan een beoordelingssystematiek, prestatiemaatstaven, beheerproces, financiele afhandeling en accountantscontrole et cetera.

Sluiten

Vervoerboekje


Communicatie met de klant kan niet los worden gezien van een adequaat beheerst vervoerproces. Wij beschikken over de kennis en de hulpmiddelen om de communicatie met de klant te optimaliseren. Denk hierbij aan web-sites , folderontwerp et cetera.

Sluiten

Leveranciersoverleg


Leveranciersbeoordelingssystemen mogen niet ontbreken bij het tactisch en operationeel beheer van de vervoercontracten. SmartWheels © biedt de expertise de communicatie – en overlegstructuren vorm te geven en desgewenst in opdracht uit te voeren.

Sluiten

Helpdesk


SmartWheels © ondersteunt operationele afdelingen in het beheer van de clientmutaties en incidenten. De ondersteuning kan zich beperken tot het leveren van de tools en opleidingen, maar desgewenst voorzien wij in de uitvoering van deze taken.

Sluiten

Routeplanning en optimalisatie


Het beschikken over goede geautomatiseerde hulpmiddelen ten behoeve van registratie en communicatie naar de vervoerder, de ouders, een callcenter, de passenleverancier et cetera si essentieel. Standaard worden de hulpmiddelen ter beschikking gesteld ter ondersteuning van alle operationele beheerprocessen.

Sluiten

Ouderlogin


In toenemende mate wordt het gebruik van het internet normaler en normaler. De geautomatiseerde oplossingen ondersteunen dat ouders/ verzorgenden toegang hebben tot eenvoudige functies om hun kind/client aan- en af te melden voor vervoer, maar ook in faciliteiten om incidenten te melden over de kwaliteit van het geboden vervoersproduct van de leverancier.

Sluiten

Audits


Het actief monitoren van het vervoer voor wat betreft de contractueel overeengekomen kwaliteitseisen is een belangrijk onderdeel van een goed functionerend beheersingssysteem. SmartWheels © beschikt over een ruime ervaring met betrekking tot de opzet en invoering van risocomanagement- en kwaliteitbeheersingssystemen. Dit geldt evenzo voor de financiele audits in het kader van de rechtmatigheid.

Sluiten

Factuurcontrole en rapportages


De systemen van SmartWheels © zijn ontworpen om het controleproces zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren op een zo effecient mogelijke manier. Volledig afgestemd op de behoeften van de gebruiker en de eisen die gesteld worden aan de betrouwbaarheid van de facturen en rapportages wordt bij voorkeur de controle zoveel mogelijk geautomatiseerd.